Strona główna / IV Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

IV Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Gródek nad Dunajcem 2014

 

                        Dnia 20 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem odbył się IV Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Patronat nad konkursem objął Starosta Nowosądecki oraz Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem. Organizatorami konkursu byli: Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem – mgr inż. Zofia Wolak oraz nauczyciele języka angielskiego – mgr Agnieszka Michalik oraz mgr Magdalena Wolak. W konkursie wzięło udział 36 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 11 szkół gimnazjalnych z terenu gmin: Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łososina Dolna i Chełmiec.

 

UCZESTNICY  KATEGORII SZKOŁA PODSTAWOWA

Weronika Herbich – Szkoła Podstawowa im. mjr pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
Kacper Sodolewski  - Szkoła Podstawowa w Rożnowie   
Zuzanna Pietrzak - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej
Wiktoria Sadłoń - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu – Górowej
Justyna Szczygieł - Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej
Paulina Bielak - Szkoła Podstawowa w Lipiu
Martyna Kosakowska - Szkoła Podstawowa w Siennej

Klaudia Nędza - Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku n.D. 

Ireneusz Kubisz - Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Janczowej 

Patrycja Leśniak - Szkoła Podstawowa w Chełmcu
Agnieszka Opoka - Szkoła Podstawowa w Librantowej

Hubert Szot  - Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Natalia Czop - Szkoła Podstawowa w Januszowej

Magdalena Zyzak - Szkoła Podstawowa w Przydonicy

Martyna Winiarska - Szkoła Podstawowa w Wojnarowej

Piotr Szlag - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie

Krystian Fornagiel - Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

UCZESTNICY  KATEGORII  GIMNAZJUM

Katarzyna Zyzak - Gimnazjum nr 4 w Przydonicy
Barbara Mlyczyńska - Gimnazjum nr 4 w Przydonicy
Angelika Nędza - Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku n.D.
Bartłomiej Wolak - Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku n.D.

Marcelina Koncewicz - Gimnazjum w Tęgoborzy

Dawid Potoczek - Gimnazjum w Tęgoborzy

Milena Stępień - Gimnazjum w Librantowej

Dominika Dyrek - Gimnazjum w Librantowej

Gabriela Mikosz - Gimnazjum nr 3 w Jelnej

Miriam Filip - Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Mogilnie

Monika Skowron - Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Mogilnie

Maria Piechocka - Gimnazjum nr 1 w Rożnowie
Katarzyna Nowak - Gimnazjum nr 1 w Rożnowie
Łukasz Marczyk – Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
Klaudia Gargula – Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
Marta Kempa – Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach
Patrycja Skowron – Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach
Joanna Turek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej
Paulina Ciwińska – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

 

 

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test w języku angielskim. Test zawierał pytania dotyczące elementów kultury, geografii, historii i tradycji krajów anglojęzycznych.

Komisja (w składzie: Dyrektor ZS w Gródku n.D. i nauczyciele mgr Agnieszka Michalik, mgr Joanna Smajdor, mgr Mateusz Mikulec oraz mgr Magdalena Wolak) czuwała nad poprawnym przebiegiem konkursu.

Przed uroczystym rozdaniem nagród uczeń klasy III gimnazjum Bartłomiej Wolak przedstawił wszystkim uczestnikom konkursu prezentację multimedialną o Irlandii, za którą otrzymał wyróżnienie na konkursie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.  

 

WYNIKI KONKURSU

 

Kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce: Martyna Winiarska - Szkoła Podstawowa w Wojnarowej

II miejsce: Zuzanna Pietrzak - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej

III miejsce: Natalia Czop - Szkoła Podstawowa w Januszowej

IV miejsce: Patrycja Leśniak - Szkoła Podstawowa w Chełmcu

V miejsce: Hubert Szot  - Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

 

 

Kategoria: GIMNZAJUM

I miejsce: Angelika Nędza - Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku n.D.
II miejsce: Katarzyna Nowak - Gimnazjum nr 1 w Rożnowie

III miejsce: Gabriela Mikosz - Gimnazjum nr 3 w Jelnej

IV miejsce: Maria Piechocka - Gimnazjum nr 1 w Rożnowie

V miejsce: Marcelina Koncewicz - Gimnazjum w Tęgoborzy

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n.D., Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gminę Gródek n.D., Radę Rodziców i sklepik Zespołu Szkół w Gródku n.D. oraz wydawnictwa: Oxford University Press i Macmillan.

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM   

ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!

 

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

Nauczyciele, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu to:

p. Agnieszka Smolorz - Szkoła Podstawowa w Rożnowie   
p. Joanna Smajdor - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej
p. Małgorzata Koterla - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu - Górowej
p. Agnieszka Szczygieł - Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej
p. Marta Rojna - Szkoła Podstawowa w Lipiu
p. Sylwia Murzydło - Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Janczowej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

p. Magdalena Kiełbasa -  Szkoła Podstawowa w Chełmcu

p. Katarzyna  Kania - Zespół Szkół w Librantowej

p. Urszula Prusak-Guitton - Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

p. Kinga Krok - Szkoła Podstawowa w Januszowej

p. Renata Kantor – Zespół Szkół w Przydonicy

p. Agnieszka Lelito - Gimnazjum w Tęgoborzy

p. Agnieszka Kosecka - Gimnazjum w Tęgoborzy

p. Katarzyna Hebda - Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Mogilnie

p. Edyta Witowska - Szkoła Podstawowa im. mjr pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy

p. Kinga Miczołek – Szkoła Podstawowa w Wojnarowej

p. Magdalena Wolak – Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem

p. Agnieszka Michalik – Szkoła podstawowa w Siennej, Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku n.D.

p. Karolina Wojtaczka – Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

p. Danuta Marczyk - Gimnazjum nr 3 w Jelnej

p. Natalia Rogowska - Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych

p. Katarzyna Buchowicz - Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach

p. Mateusz Mikulec - Gimnazjum nr 1 w Rożnowie

 

 

Dziękujemy!