Strona główna / IV Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 serdecznie zaprasza do udziału

w IV Międzygminnym Konkursie Wiedzy

o Krajach Anglojęzycznych

 

 

 Konkurs odbędzie się

 dnia 20 maja 2014r. (wtorek) o godz. 1000

w budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem

 

 

Poniżej przedstawiamy REGULAMIN KONKURSU

 

 

Regulamin konkursu

 

ORGANIZATOR - Organizatorem konkursu jest Zespół  Szkół w Gródku nad Dunajcem

Adres organizatora: 33- 318 Gródek nad Dunajcem 195, tel. 18 440 10 23

 

PATRONAT KONKURSU – Starosta Nowosądecki oraz Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

CELE KONKURSU

  • Motywowanie uczniów do aktywnej nauki języka angielskiego.
  • Pogłębianie zainteresowań uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego.
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych (głównie czytania).
  • Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Zachęcanie do współzawodnictwa.

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum z gmin: Łososina Dolna, Korzenna, Chełmiec i Gródek nad Dunajcem. Szkoły podstawowe zgłaszają jednego uczestnika, natomiast gimnazja maksymalnie dwóch uczestników. W kategorii gimnazjum zwiększona została liczba uczestników, ze względu na mniejszą ilość gimnazjów (od ilości szkół podstawowych) na terenie gmin biorących udział w konkursie.

Eliminacje szkolne są przeprowadzane według własnej propozycji szkoły z uwzględnieniem literatury podanej przez organizatora.

W przypadku Zespołu Szkół,  szkoły mogą zgłosić trzech uczestników (jednego ze szkoły podstawowej

i dwóch z gimnazjum).

 

TERMIN / ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Konkurs odbędzie się dnia 20 maja 2014r. o godz. 1000 w budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie (Zespół  Szkół w Gródku n/D. tel. 18 440 10 23) lub drogą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do dnia 06 maja 2014r.

W zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko ucznia (uczniów) biorącego (biorących) udział w konkursie,

- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego,

- nazwę szkoły.

 

TEMATYKA KONKURSU

Konkurs dotyczy elementów kultury, geografii, historii i tradycji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii oraz Irlandii. Główne zagadnienia konkursowe to: położenie geograficzne, środowisko geograficzne (rzeki, góry…), stolice państw, symbole narodowe, większe miasta, zabytki, tradycyjne potrawy i posiłki, święta, ważne wydarzenia historyczne, sławni ludzie, systemy szkolne, rodzina królewska, życie codzienne.

 

FORMA KONKURSU

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (KATEGORIA I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej; KATEGORIA II:  uczniowie klas I – III gimnazjum). Każdy uczestnik rozwiązuje samodzielnie test pisemny w języku angielskim. Test trwa 50 minut i zawiera  pytania typu: „prawda – fałsz”, test wyboru, zadania wymagające krótkiej odpowiedzi (np. podania daty, nazwy, podpisania obrazków, mapek) itd. Pytania konkursowe są oparte na literaturze dołączonej do regulaminu. Literatura  - załącznik nr 1.

W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, słowników, telefonów komórkowych, itd. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem.

W przypadku równorzędnej ilości punktów przewiduje się dodatkowy zestaw pytań testowych.

 

KOMISJA KONKURSOWA

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka konkursu Magdalena Wolak (tel. 72 88 22 698),

 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie szkoły: www.zsgrodek.pl

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Organizatorzy:

Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem

mgr inż. Zofia Wolak

 

 

mgr Magdalena Wolak – nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Michalik – nauczyciel języka angielskiego